Anastrozole Teva 1mg Filmomh Tabl 28 X 1mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Beveiligd Afhaalkluisje

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De aanbevolen dosis van anastrozole voor volwassenen inclusief ouderen is één tablet van 1 mgeenmaal per dag.

Voor postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve vroegtijdige invasieve borstkanker is deaanbevolen duur van de adjuvante endocriene behandeling 5 jaar.

Speciale populaties

- Pediatrische patiënten

Anastrozole wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten vanwege onvoldoendegegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

- Nierfunctiestoornis

Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met een milde of matige nierfunctiestoornis. Bijpatiënten met een ernstige nierfunctiestoornis moet de toediening van anastrozole met voorzichtigheidworden uitgevoerd.

- Leverfunctiestoornis

Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met een milde leveraandoening.Voorzichtigheid is vereist bij patiënten met een matige tot ernstige leverfunctiestoornis.

Wijze van toediening

Anastrozole Teva filmomhulde tabletten moeten oraal worden ingenomen

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg anastrozole.

  • Hulpstof(fen) met bekend effect

Elke tablet bevat 87 mg lactosemonohydraat

  • Tabletkern

Lactosemonohydraat

Magnesiumstearaat (E572)

Povidone K-30

Natriumzetmeelglycolaat type A

  • Omhulling

Hypromellose (E464)

Macrogol 400 en macrogol 6000

Titaandioxide (E171)

Indicatie

Anastrozole Teva is geïndiceerd voor de:


 Behandeling van hormoonreceptorpositieve gevorderde borstkanker bij postmenopauzale
vrouwen.


 Adjuvante behandeling van vroegtijdige invasieve hormoonreceptorpositieve borstkanker bij
postmenopauzale vrouwen.


 Adjuvante behandeling van vroegtijdige invasieve hormoonreceptorpositieve borstkanker bij
postmenopauzale vrouwen die 2 tot 3 jaar adjuvant behandeld werden met tamoxifen.

Details
CNK2683340
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte55 mm
Lengte130 mm
Diepte28 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter