Aubagio 14mg Filmomh Tabl 28 X 14mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Toedieningswijze

  • De tabletten dienen in hun geheel met wat water te worden doorgeslikt.
  • Met of zonder voedsel
Indicatie

Relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) bij volwassen patiënten.

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C).Zwangere vrouwen, of vrouwen die zwanger kunnen worden en die geen betrouwbare anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met teriflunomide, en daarna zo lang de plasmaconcentraties hoger zijn dan 0,02 mg/l. Zwangerschap moet worden uitgesloten voor het begin van de behandeling.Vrouwen die borstvoeding geven.Patiënten met een ernstige vorm van immunodeficiëntie, zoals aids.Patiënten met een significant verminderde beenmergfunctie of significante anemie, leukopenie, neutropenie of trombocytopenie.Patiënten met een ernstige actieve infectie totdat deze is verdwenen.Patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis die dialyse ondergaan, omdat er onvoldoende klinische ervaring beschikbaar is in deze patiëntengroep.Patiënten met ernstige hypoproteïnemie, bijvoorbeeld bij nefrotisch syndroom.

Details
CNK3137403
FabrikantenSanofi
Breedte86 mm
Lengte152 mm
Diepte20 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter