Clarithromycine Teva Tabl 10 X 500mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

De dosering van clarithromycine is afhankelijk van de klinische toestand van de patiënt en dient in elkgeval altijd door de arts bepaald te worden.

Dosering

Volwassenen en adolescenten

De aanbevolen dosering is 250 mg tweemaal daags.

Bij ernstige infecties kan de dosis verhoogd worden tot 500 mg tweemaal daags.

Bij luchtweginfecties blijft penicilline het eerste keuze antibioticum ten gevolge van de hoge mate vanresistentie van sommige pathogenen (bv. S. Pneumoniae). Clarithromycine mag gebruikt worden bijpatiënten die een gekende overgevoeligheid hebben voor penicilline of wanneer penicilline om andereredenen niet geschikt zou zijn.

Speciale patiëntengroepen

Pediatrische patiënten

Klinische studies werden uitgevoerd met een clarithromycine pediatrische suspensie bij kinderen van 6maanden tot 12 jaar. Daarom moeten kinderen jonger dan 12 jaar een clarithromycine pediatrischesuspensie (granules voor orale suspensie) gebruiken. Er zijn onvoldoende gegevens om eendoseringsschema voor gebruik van de clarithromycine IV formulering aan te bevelen bij patiëntenjonger dan 18 jaar.

Clarithromycine tabletten zijn niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar die minder dan 30 kg wegen.Voor deze patiënten zijn andere farmaceutische vormen geschikter.

Ouderen

Zie volwassenen.

Eradicatie van H. pylori bij volwassenen

Bij patiënten met gastro-duodenale zweren veroorzaakt door infectie met H. pylori, kan clarithromycinegebruikt worden in een dosering van 500 mg tweemaal daags in combinatie met een andere geschikteantibacteriële behandeling en protonpompinhibitoren.

Nierinsufficiëntie

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie met een creatinineklaring van minder dan 30 ml/minmoet de dosering van clarithromycine met de helft verminderd worden, d.w.z. 250 mg eenmaal dag, of250 mg tweemaal per dag bij ernstigere infecties. Bij deze patiënten mag de behandeling niet langerdan 14 dagen worden voortgezet.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling met clarithromycine is afhankelijk van de klinische toestand van de patiënten zal in elk geval door de arts bepaald worden.

- De gebruikelijke duur van de behandeling is 6 tot 14 dagen.

- De behandeling moet voortgezet worden gedurende ten minste 2 dagen nadat de symptomen verdwenen zijn.

- Bij infecties veroorzaakt door Streptococcus pyogenes (groep A bèta-hemolytischestreptococcen), is de duur ten minste 10 dagen.

Combinatietherapie voor de eradicatie van H. pylori infectie bv., clarithromycine 500 mg (2 tablettenvan 250 mg of 1 tablet van 500 mg) tweemaal daags in combinatie met amoxicilline 1000 mg tweemaaldaags en omeprazol 20 mg tweemaal daags, moet verdergezet worden gedurende 7 dagen.

Wijze van toediening

Clarithromycine Teva kan onafhankelijk van de maaltijd genomen worden

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 500 mg clarithromycine.

Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 0,135 mg tartrazine (E102) en 0,009 mg Allurarood AC aluminiumlak (E129).

KERN

Natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose, povidon (PVP K-30), magnesiumhydroxide,croscarmelosenatrium, watervrij colloïdaal silica, stearinezuur, magnesiumstearaat

OMHULLING

Hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, tartrazine (E102), allurarood AC (E129),indigokarmijn (E132), vanilline.

Indicatie

Clarithromycine Teva is bestemd voor de behandeling van acute en chronische bacteriële infectiesveroorzaakt door voor clarithromycine gevoelige pathogenen.

- hogere luchtweginfecties zoals faryngitis en sinusitis.

- lagere luchtweginfecties, zoals acute verergering van chronische bronchitis en pneumonieopgelopen buiten het ziekenhuis.

- lichte tot matig ernstige infecties van de huid en weke delen.

Bij een juiste combinatie met antibacteriële middelen en een geschikt middel tegen maagzweren voorde eradicatie van H. pylori bij patiënten met maagzweren als gevolg van H. pylori.

Men dient rekening te houden met de officiële richtlijnen met betrekking tot het juiste gebruik van antibacteriële middelen.

Details
CNK2379063
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte73 mm
Lengte106 mm
Diepte25 mm
Verpakkingshoeveelheid10
Bijsluiter