Clopidogrel Teva 75mg Filmomh Tabl 100x75mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Beveiligd Afhaalkluisje

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Volwassenen en ouderen

Clopidogrel dient in een eenmaal daagse dosis van 75 mg te worden gegeven.

Bij patiënten die lijden aan acuut coronair syndroom:

- Acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele angina ofmyocardinfarct zonder Q-golf): de behandeling met clopidogrel moet gestart worden meteen eenmalige ladingsdosis van 300 mg en daarna voortgezet worden met 75 mg eenmaal per dag (met acetylsalicylzuur (ASA) 75 mg-325 mg per dag). Aangezien hogere doses ASA geassocieerd zijn met een hoger risico op bloedingen, wordt aanbevolen geenhogere dosis ASA te nemen dan 100 mg. De optimale behandelingsduur is nog nietformeel vastgesteld. Gegevens uit klinische studies ondersteunen een gebruik tot12 maanden, en het maximale voordeel werd vastgesteld na 3 maanden.

.- Acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging: clopidogrel dient toegediend te wordenals eenmaal daagse dosis van 75 mg met een oplaaddosis van 300 mg in combinatie metASA en met of zonder trombolytica. Voor patiënten ouder dan 75 jaar moet clopidogrelworden gestart zonder oplaaddosis. Combinatietherapie dient zo vroeg mogelijk teworden gestart na waarneming van de symptomen en minimaal vier weken te wordenvoortgezet. Het voordeel van de combinatie van clopidogrel met ASA voor een periodelanger dan vier weken is in dit verband niet onderzocht.

Bij patiënten met atriumfibrilleren moet clopidogrel toegediend worden als een eenmaal daagse dosisvan 75 mg. ASA (75-100 mg per dag) moet gestart en voortgezet worden in combinatie metclopidogrel.

Als een dosis vergeten wordt:

- Binnen minder dan 12 uur na het gewone geplande tijdstip: de patiënten moeten de dosisonmiddellijk innemen en daarna de volgende dosis op het gewone geplande tijdstipinnemen.

- Gedurende meer dan 12 uur: de patiënten moeten de volgende dosis op het gewonegeplande tijdstip innemen en mogen de dosis niet verdubbelen.

  • Pediatrische patiënten

Clopidogrel mag niet worden gebruikt bij kinderen vanwege werkzaamheidsbezwaren.

  • Nierfunctiestoornis

De therapeutische ervaring is beperkt bij patiënten met nierfunctiestoornis.

  • Leverfunctiestoornis

De therapeutische ervaring is beperkt bij patiënten met matige leverziekte die bloedingsdiathesenkunnen hebben.

Wijze van toediening

Voor oraal gebruik

Mag toegediend worden met of zonder voedsel.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat).

Hulpstof met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 59,05 mg lactose (als monohydraat).

  • Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Microkristallijne cellulose

Hydroxypropylcellulose (E463)

Crospovidon (type A)

Gehydrogeneerde plantaardige olie

Natriumlaurylsulfaat.

  • Filmomhulling:

Lactosemonohydraat

Hypromellose (E464)

Titaandioxide (E171)

Macrogol 4000

IJzeroxide rood (E172)

IJzeroxide geel (E172)

Indigo karmijn aluminium pigment (E132)

Indicatie

Secundaire preventie van atherotrombotische complicaties

Clopidogrel is geïndiceerd bij:

  • Volwassen patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot minder dan 6maanden) of die lijden aan een vastgestelde perifere arteriële aandoening.
  • Volwassen patiënten die lijden aan acuut coronair syndroom:

- acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele angina of myocardinfarctzonder Q-golf), met inbegrip van patiënten bij wie een stent is geplaatst na een percutanecoronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA).

- acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie met ASA bij medischbehandelde patiënten die geschikt zijn voor trombolytische therapie.

Preventie van atherotrombotische en trombo-embolische complicaties bij atriumfibrilleren

Bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren die minstens één risicofactor voor vasculaire voorvallenhebben, die niet geschikt zijn voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die eenlaag risico op bloedingen hebben, is clopidogrel aangewezen in combinatie met ASA voor de preventievan atherotrombotische en trombo-embolische voorvallen, met inbegrip van cerebrovasculair accident(CVA).

Details
CNK3242542
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte60 mm
Lengte132 mm
Diepte55 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter