Coperindo 5,0mg/1,25mg Comp 90

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Oraal gebruik.

Eén Coperindo 5 mg/1,25 mg filmomhulde tablet per dag als éénmalige dosis, bij voorkeur 's morgens en vóór een maaltijd in te nemen.

Indien mogelijk wordt een individuele dosistitratie met de componenten aanbevolen. Coperindo 5 mg/1,25 mg filmomhulde tablet moet gebruikt worden wanneer de bloeddruk niet voldoende wordt gecontroleerd door Perindopril /Indapamide 2,5 mg/0,625 mg filmomhulde tablet (indien beschikbaar).Indien klinisch aangewezen, kan een directe overschakeling van monotherapie op Coperindo 5 mg/1,25 mg filmomhulde tablet overwogen worden.

Oudere patiënten

De behandeling moet ingesteld worden rekening houdend met de bloeddrukrespons en de nierfunctie.

Patiënten met een nierfunctiestoornis

Bij een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring lager dan 30 ml/min) is de behandeling gecontra- indiceerd.

Bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring 30-60 ml/min), wordt het aanbevolen te starten met een geschikte dosering van de vrije combinatie.

Bij patiënten met een creatinineklaring hoger dan of gelijk aan 60 ml/min is geen dosisaanpassing vereist. De gebruikelijke medische follow-up moet een frequente controle van creatinine en kalium omvatten. Patiënten met een leverfunctiestoornisBij een ernstige leverfunctiestoornis is de behandeling gecontra-indiceerd.

Bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing vereist.

Pediatrische patiënten

Coperindo mag niet gebruikt worden bij kinderen en adolescenten, omdat de veiligheid en werkzaamheid van perindopril, alleen of in combinatie, bij kinderen en adolescenten niet zijn vastgesteld.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 3,408 mg perindopril overeenstemmend met 5 mg perindopriltosilaat, in situomgezet in perindopril natrium, en 1,25 mg indapamide.

Hulpstof met bekend effect:Elke filmomhulde tablet bevat 148,112 mg lactosemonohydraat.

  • Kern:

Lactosemonohydraat, Maïszetmeel, Natriumwaterstofcarbonaat, Gepregelatineerd (maïs)zetmeel, Povidon K30, Magnesiumstearaat (E572)

  • Filmomhulling:

Poly(vinyl alcohol) – gedeeltelijk gehydrolyseerd (E1203), Titaandioxide E171, Macrogol/PEG 3350 (E1521),Talk (E553b)

Indicatie

Behandeling van essentiële hypertensie. Coperindo is geïndiceerd bij patiënten bij wie de bloeddruk niet goed onder controle is met perindopril alleen.

Details
CNK3353588
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte68 mm
Lengte102 mm
Diepte50 mm
Verpakkingshoeveelheid90
Bijsluiter