Fulvestrant Sandoz 250mg/ 5ml Opl Inj Voorgev.sp 2

Op voorschrift
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 500 mg fulvestrant (twee injecties van 250 mg) eenmaal per maand toegediend, met een aanvullende dosis van 500 mg 2 weken nadat de startdosis werd toegediend.

Uw arts of verpleegkundige zal u Fulvestrant Sandoz toedienen door middel van een langzame intramusculaire injectie, één in elke bil.

Indicatie

Fulvestrant Sandoz bevat de werkzame stof fulvestrant die tot de groep van oestrogeenblokkers behoort.

Oestrogenen, een type vrouwelijke geslachtshormonen, kunnen in een aantal gevallen betrokken zijn bij de groei van borstkanker.

Fulvestrant Sandoz wordt gebruikt, ofwel

  • alleen, voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen met een type borstkanker,

    oestrogeenreceptor-positieve borstkanker genaamd, dat lokaal gevorderd is of zich heeft

    verspreid naar andere delen van het lichaam (metastatisch), ofwel

  • in combinatie met palbociclib voor de behandeling van vrouwen met een type borstkanker,

    hormoonreceptor-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2-negatieve borstkanker genaamd, dat lokaal gevorderd is of zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam (metastatisch). Vrouwen die de menopauze nog niet hebben bereikt, zullen ook worden behandeld met een geneesmiddel, luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist genaamd.

Contra indicatie

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

  • Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

  • Als u ernstige leverproblemen hebt.

Details
CNK4227377
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Bijsluiter