Fulvestrant Teva 250mg Voorgev.sp. 2x5ml 50mg/ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.De aanbevolen dosering is 500 mg fulvestrant (twee injecties van 250 mg/5 ml) toegediend eenmaal per maand, met een aanvullende dosis van 500 mg toegediend 2 weken na de startdosis.Uw arts of verpleegkundige zal u Fulvestrant Teva toedienen als een langzame intramusculaire injectie, één in elke bilspier.Heeft u te veel van dit middel gebruikt?Wanneer u te veel van Fulvestrant Teva heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is fulvestrant. Elke voorgevulde spuit bevat 250 mg fulvestrant. Elke ml oplossing bevat 50 mg fulvestrant.
  • De andere stoffen in dit middel zijn ethanol (96%), benzylalcohol, benzylbenzoaat en castorolie, geraffineerd.
Indicatie

Fulvestrant Teva bevat de werkzame stof fulvestrant, die behoort tot de groep van oestrogeenblokkers.Oestrogenen, een type van vrouwelijke geslachtshormonen, kunnen in sommige gevallen betrokken zijn bij de groei van borstkanker.Fulvestrant Teva wordt gebruikt ofwel:

  • alleen, voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen met een type borstkanker dat oestrogeenreceptor-positieve borstkanker genoemd wordt, die lokaal gevorderd is of die uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam (gemetastaseerd), dan wel;
  • in combinatie met palbociclib voor de behandeling van vrouwen met een type borstkanker dat hormoonreceptor-positieve, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negatieve borstkanker genoemd wordt, die lokaal gevorderd is of uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam (gemetastaseerd). Vrouwen die nog niet in de menopauze zijn, zullen ook worden behandeld met een geneesmiddel dat luteïniserende hormoon releasing hormoon (LHRH) agonistgenoemd wordt.

Wanneer Fulvestrant Teva wordt gegeven in combinatie met palbociclib, is het belangrijk dat u ook de bijsluiter van palbociclib leest. Als u vragen heeft over palbociclib, neem dan contact op met uw arts.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
  • U bent zwanger of geeft borstvoeding (zie rubriek "Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid")
  • U hebt ernstige leverproblemen.
Details
CNK4186128
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Bijsluiter