Moxifloxacine Teva 400mg Filmomh Tabl 14

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering (volwassenen)

De aanbevolen dosis is één filmomhulde tablet van 400 mg eenmaal daags.

  • Nier-/leverinsufficiëntie

De dosis hoeft niet te worden aangepast bij patiënten met een licht tot ernstig verstoorde nierfunctie of bij patiënten onder chronische dialyse, dus hemodialyse en continue ambulante peritoneaaldialyse.

Er zijn onvoldoende gegevens voor patiënten met een verstoorde leverfunctie.

  • Andere speciale populaties

De dosis hoeft niet te worden aangepast bij bejaarden en bij patiënten met een laag lichaamsgewicht.

  • Pediatrische patiënten

Moxifloxacine is gecontra-indiceerd bij kinderen en adolescenten (< 18 jaar). De werkzaamheid en veiligheid van moxifloxacine bij kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Wijze van toedieningDe filmomhulde tablet moet heel ingeslikt worden met voldoende vloeistof en kan buiten de maaltijden om ingenomen worden.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 400 mg moxifloxacine (base).

  • Kern van de tablet:

Microkristallijne cellulose

Natriumcroscarmellose

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide

Magnesiumstearaat

  • Omhulling van de tablet:

Hypromellose

Macrogol 4000

IJzeroxide, rood (E172)

Titaandioxide (E171)

Indicatie

Moxifloxacine Teva is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende bacteriële infecties bijpatiënten vanaf 18 jaar, veroorzaakt door voor moxifloxacine gevoelige bacteriën

Moxifloxacine dient alleen te worden gebruikt wanneer het niet geschikt wordt geacht omantibiotica te gebruiken die gewoonlijk worden aanbevolen voor de initiële behandeling van dezeinfecties of wanneer deze antibiotica niet hebben gewerkt:

- Acute bacteriële sinusitis (correct gediagnosticeerd)

- Acute exacerbaties van chronisch obstructief longlijden, met inbegrip van bronchitis (correctgediagnosticeerd)

- Niet-nosocomiale pneumonie (CAP, Community-acquired pneumonia), behalve ernstigegevallen

- Lichte tot matige ontsteking van het kleine bekken (dus infecties van de bovenstegeslachtsorganen bij de vrouw, inclusief salpingitis en endometritis), zonder geassocieerdtubo-ovarieel of bekkenabces.

Moxifloxacine Teva is niet aanbevolen voor gebruik als monotherapie van lichte tot matigebekkenontstekingen, maar moet in combinatie met een ander geschikt antibacterieel middelworden toegediend (bv. een cefalosporine) vanwege de toenemende moxifloxacineresistentievan Neisseria gonorrhoeae, tenzij moxifloxacineresistente Neisseria gonorrhoeae uitgesloten kanworden.

Moxifloxacine Teva kan ook gebruikt worden om een kuur af te maken bij patiënten dieverbetering hebben vertoond tijdens een initiële behandeling met intraveneus moxifloxacine voorde volgende indicaties:

- Niet-nosocomiale pneumonie (CAP, Community-acquired pneumonia)

- Gecompliceerde infecties van de huid en huidstructuren.Moxifloxacine Teva mag niet gebruikt worden om een behandeling in te zetten tegen enig typeinfectie van de huid en huidstructuren of bij ernstige niet-nosocomiale pneumonie (CAP,Community-acquired pneumonia).

Details
CNK3094034
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte73 mm
Lengte106 mm
Diepte27 mm
Verpakkingshoeveelheid14
Bijsluiter