Tovedeso 7,0mg Verl.afgifte Comp 112 X 7,0mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Volwassenen (inclusief ouderen)

De aanbevolen aanvangsdosering is eenmaal daags 3,5 mg. Afhankelijk van de individuele respons kande dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 7 mg. De maximale dagelijkse dosering is 7 mg.Het effect van de volledige behandeling werd waargenomen na 2 tot 8 weken. Daarom wordtaanbevolen om de werkzaamheid bij individuele patiënten te herevalueren na 8 weken behandeling.

Bij personen met een normale nier- en leverfunctie, die gelijktijdig krachtige CYP3A4-remmerstoegediend krijgen, dient de maximale dagdosering van Tovedeso 3,5 mg eenmaal daags te bedragen.

Speciale populatie

  • Nier- en leverfunctiestoornissen

De volgende tabel toont de aanbevolen dagdosering voor personen met nier- of leverfunctiestoornissenin afwezigheid en aanwezigheid van matige en krachtige CYP3A4-remmers.

Geen CYP3A4 remmers Matige CYP3A4 remmers Krachtige CYP3A4 remmers
Nierfunctiestoornis Mild 3,5 --> 7 mg 3,5 mg Dient te worden vermeden

Matig

3,5 --> 7 mg 3,5 mg Gecontraindiceerd

Ernstig

3,5 mg Dient te worden vermeden Gecontraindiceerd
Leverfunctiestoornis Mild 3,5 --> 7 mg 3,5 mg Dient te worden vermeden
Matig 3,5 mg Dient te worden vermeden Gecontraindiceerd

Tovedeso is gecontra-indiceerd bij personen met een ernstige leverfunctiestoornis.

  • Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van desfesoterodine bij kinderen onder de 18 jaar zijn nog niet vastgesteld.Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

De tabletten dienen eenmaal daags met vloeistof te worden ingenomen en in hun geheel te worden doorgeslikt. Tovedeso kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Samenstelling

Elke tablet met verlengde afgifte bevat 7 mg desfesoterodinesuccinaat overeenkomend met 5,2 mgdesfesoterodine.

Hulpstoffen met bekend effect: Elke tablet met verlengde afgifte bevat 11,175 mg lactose.

Microkristallijne cellulose (Type 101)

Povidon 25

Hypromellose 2208

Microcelac 100 (bevat lactosemonohydraat en microkristallijne cellulose)

Magnesiumstearaat

Hypromellose 2910

Glycerol 85%

Titaandioxide (E171)

Indigokarmijn-aluminiumpigment (E132).

Indicatie

Tovedeso is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van de symptomen(veelvuldig plassen en/of plotselinge aandrang tot plassen en/of urge-incontinentie) die kunnenoptreden met het overactieve blaassyndroom

Details
CNK3885340
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte78 mm
Lengte142 mm
Diepte63 mm
Bijsluiter