Trazodone Teva Tabl 120 X 100mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De dosering moet individueel worden aangepast. Men zal rekening houden met het feit dat hetantidepressief effect optreedt na 2 à 3 weken behandeling terwijl het sederend effect al merkbaar wordtna enkele dagen.

De aanvangsdosis bedraagt 100 mg en wordt om de 3 tot 4 dagen met 50 mg verhoogd tot een optimaal therapeutisch effect wordt bereikt. Deze dosis mag opgevoerd worden tot 400 mg per dag bij ambulante patiënten en wordt dan over 2 – 3 opnamen verdeeld.

Bij gehospitaliseerde patiënten en in geval van zeer ernstige depressie kan uitzonderlijk de dosis op 600 mg per dag gebracht worden.

De niet gekauwde tabletten inslikken met een groot glas water. De bijwerkingen kunnen verminderd worden (toename van de resorptie en daling van de piekplasmaconcentratie) door Trazodone Teva in te nemen na een maaltijd.

Om de behandeling stop te zetten, is het aangeraden de dosis geleidelijk aan te verminderen.

Speciale populaties

  • Oudere patiënten

Bij hoogbejaarde of zwakke patiënten wordt de aanbevolen aanvangsdosis verminderd tot 100 mg perdag, toegediend in aparte dosissen of als een éénmalige dosis voor het slapengaan.

Deze dosis mag geleidelijk verhoogd worden, onder toezicht, afhankelijk van de tolerantie en de werkzaamheid. Over het algemeen moeten eenmalige dosissen boven 100 mg vermeden worden bijdeze patiënten. Het is onwaarschijnlijk dat een dosis van 300 mg per dag zal overschreden worden.

  • Gestoorde leverfunctie

Trazodone ondergaat een uitgebreide metabolisatie in de lever en werd ookgeassocieerd met hepatotoxiciteit. Bijgevolg is voorzichtigheid vereist als ditgeneesmiddel wordt voorgeschreven aan patiënten met een gestoorde leverfunctie, in het bijzonder ingevallen van ernstige leverfunctiestoornis. Een regelmatige controle van de leverfunctie kan overwogenworden.

  • Gestoorde nierfunctie

Er is gewoonlijk geen dosisaanpassing nodig, maar voorzichtigheid is vereist als dit geneesmiddel wordtvoorgeschreven aan patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis.

  • Pediatrische patiënten

Trazodone wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege een gebrekaan gegevens over veiligheid.

Samenstelling

Trazodonehydrochloride 100 mg

Hulpstoffen met bekend effect: Dit geneesmiddel bevat 169,20 mg lactose en 5,6 mg natrium per tablet.

Maïszetmeel – Lactose - Calciumwaterstoffosfaatdihydraat – Povidone - Mikrokristallijne cellulose -Natriumzetmeelglycolaat A - Magnesiumstearaat

Indicatie

Depressies van verschillende oorsprong en die een geneeskundige behandeling eisen.

Contra indicatie
  • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de vermelde hulpstoffen.

  • Alcoholintoxicatie en intoxicatie met hypnotica.

  • Acuut myocardinfarct.

Details
CNK2828523
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte73 mm
Lengte103 mm
Diepte45 mm
Verpakkingshoeveelheid120
Bijsluiter