Trinipatch Syst Transdermic 30x10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering :

De reactie op nitraatderivaten, toegediend via transdermale weg, varieert van patiënt tot patiënt en de laagstmogelijk doeltreffende dosis moet voorgeschreven worden in het begin van de behandeling.

Het therapeutisch schema is het volgende :

- Eén pleister per dag, te beginnen met de laagst gedoseerde pleister, met name één TRINIPATCH 5 per dag.

- Ingeval van onvoldoende werking zal de posologie één pleister TRINIPATCH 10 per dag bedragen. Omeen optimale reactie te bepalen, verdient het de aanbeveling de dosis gradueel te verhogen, zich baserendop de verbetering van de symptomatologie en eventuele tekenen van overdosering zoals eenbloeddrukdaling en tachycardie.

Bij een langdurige of frequente toediening van langwerkende nitraten, merkt men meestal een vermindering vande doeltreffendheid. Om deze vermindering van doeltreffendheid tegen te gaan wordt het aangeraden de pleisterelke 24 uur gedurende 8 tot 12 uur te verwijderen meestal tijdens de nacht.

 • Pediatrische patiënten :

Er is geen ervaring met Trinipatch bij kinderen. Bijgevolg wordt het niet aangeraden om dit bij kinderen tegebruiken.

Wijze van toediening

De pleister aanbrengen op een gezonde (zonder wonden of roodheid), weinig behaarde, schone (zonderzalfresten) en droge huid (de huid goed wassen en afdrogen), bijvoorbeeld op zijflanken van de borstkas. Depleister mag ook op andere plaatsen van het lichaam gekleefd worden, behalve op de borsten.

Het aanbrengen van TRINIPATCH transparant

- de pleister uit het zakje nemen,

- de pleister zodanig vasthouden dat u de beschermingsblaadjes naar u toehoudt,

- de pleister plooien en één beschermingsblaadje aftrekken,

- het klevende gedeelte op de huid kleven,

- het tweede blaadje aftrekken,

- de transdermale pleister met de handpalm of de vingers gedurende een tiental seconden aanduwen en goeddrukken op de kanten,

- de handen wassen.

Samenstelling

Elke pleister TRINIPATCH 10 bevat 44,8 mg nitroglycerine (44,8 mg pro system. transderm. 14 cm2in vivoliberat. ca 10 mg/24h).

Sorbitan monooleaat.

Acryl copolymeer.

Indicatie

Profylaxis van angorcrises, in monotherapie of in combinatie met andere anti-angineuze geneesmiddelen zoals beta-blokkers en/of calciumantagonisten.

TRINIPATCH is niet geschikt om een acute angorcrisis te onderbreken

Contra indicatie
 • Overgevoeligheid voor nitraatderivaten of voor één van de bestanddelen van de pleister
 • De pleister dient verwijderd te worden alvorens een cardioversie, een defibrillatie of een behandeling met diathermie uit te voeren
 • Obstructieve cardiomyopathie
 • Intracraniële hypertensie
 • Ernstige anemie
 • Hypotensie
 • Een acute storing van de bloedcirculatie geassocieerd aan een uitgesproken hypotensie (shocktoestand);
 • Myocardiale insufficiëntie tengevolge van een obstructie (zoals een aortastenose, een mitralisstenose,, een constrictieve pericarditis).
 • Ernstige hypovolemie
 • Toxisch longoedeem
 • Patiënten die lijden aan een gesloten hoek glaucoom.

Gezien de mogelijke interacties wordt het gelijktijdig gebruik van Trinipatch met de type-5 fosfodiësterase inhibitoren (sildenafil, vardenafil, tadalafil) gecontraïndiceerd.

Details
CNK1287929
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte78 mm
Lengte97 mm
Diepte30 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter