Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Dubois

Izegemsestraat 182

8501 Heule

Hoofdapotheker: Diederik Dubois

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0442 276 646

Machtigingsnummer APB: 341603

Telefoonnummer: 056 37 04 17

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.